BA TT NR TN BB ZA PO KE

Rozpis klubu:

|
týždeň 40 - 2018
1. 5. liga | 4.10.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 41 - 2018
7. 5. liga | 9.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
|
týždeň 42 - 2018
13. 5. liga | 18.10.2018 18:00 (Štv)
Konečný Grega
|
týždeň 43 - 2018
19. 5. liga | 25.10.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 45 - 2018
25. 5. liga | 8.11.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 46 - 2018
31. 5. liga | 15.11.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 47 - 2018
37. 5. liga | 21.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
|
týždeň 48 - 2018
43. 5. liga | 27.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
|
týždeň 49 - 2018
49. 5. liga | 6.12.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 50 - 2018
55. 5. liga | 10.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 51 - 2018
61. 5. liga | 20.12.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 2 - 2019
67. 5. liga | 7.1.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 3 - 2019
73. 5. liga | 17.1.2019 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 4 - 2019
79. 5. liga | 21.1.2019 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 5 - 2019
85. 5. liga | 31.1.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 6 - 2019
91. 5. liga | 5.2.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
|
týždeň 7 - 2019
97. 5. liga | 11.2.2019 18:00 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 8 - 2019
103. 5. liga | 21.2.2019 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 10 - 2019
109. 5. liga | 7.3.2019 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 11 - 2019
115. 5. liga | 14.3.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 12 - 2019
121. 5. liga | 21.3.2019 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 15 - 2019
127. 5. liga | 10.4.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula