BA TT NR TN BB ZA PO KE

Rozpis klubu:

|
týždeň 40 - 2018
1. 5. liga | 4.10.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
6. 7. liga | 1.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 41 - 2018
12. 5. liga | 8.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
11. 7. liga | 10.10.2018 18:00 (Str)
Konečný Cibula
|
týždeň 42 - 2018
18. 5. liga | 16.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
16. 7. liga | 15.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 43 - 2018
23. 5. liga | 23.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
21. 7. liga | 22.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 45 - 2018
30. 5. liga | 5.11.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
26. 7. liga | 5.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 46 - 2018
34. 5. liga | 15.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
31. 7. liga | 12.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 47 - 2018
42. 5. liga | 19.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
40. 7. liga | 22.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 48 - 2018
45. 5. liga | 26.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
47. 7. liga | 26.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 49 - 2018
54. 5. liga | 4.12.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
53. 7. liga | 3.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 50 - 2018
56. 5. liga | 10.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
60. 7. liga | 10.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 51 - 2018
66. 5. liga | 17.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
66. 7. liga | 17.12.2018 17:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 2 - 2019
67. 5. liga | 7.1.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
72. 7. liga | 9.1.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
|
týždeň 3 - 2019
78. 5. liga | 16.1.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
77. 7. liga | 14.1.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 4 - 2019
84. 5. liga | 21.1.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
82. 7. liga | 23.1.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
|
týždeň 5 - 2019
89. 5. liga | 28.1.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
87. 7. liga | 28.1.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 6 - 2019
96. 5. liga | 4.2.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
92. 7. liga | 4.2.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 7 - 2019
100. 5. liga | 11.2.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
97. 7. liga | 14.2.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 8 - 2019
108. 5. liga | 21.2.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
106. 7. liga | 18.2.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 10 - 2019
111. 5. liga | 4.3.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
113. 7. liga | 4.3.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 11 - 2019
120. 5. liga | 11.3.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
119. 7. liga | 12.3.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
|
týždeň 12 - 2019
122. 5. liga | 20.3.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
126. 7. liga | 18.3.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 15 - 2019
132. 5. liga | 8.4.2019 18:00 (Pon)
Konečný Cibula
132. 7. liga | 8.4.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula