BA TT NR TN BB ZA PO KE

Rozpis klubu:

|
týždeň 40 - 2018
5. 8. liga | 1.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
4. 9. liga | 5.10.2018 18:00 (Pia)
Konečný Cibula
|
týždeň 41 - 2018
7. 8. liga | 11.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
7. 9. liga | 8.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 42 - 2018
14. 8. liga | 18.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
15. 9. liga | 18.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 43 - 2018
18. 8. liga | 22.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
16. 9. liga | 22.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 45 - 2018
23. 8. liga | 9.11.2018 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
25. 9. liga | 5.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 47 - 2018
32. 8. liga | 19.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
34. 9. liga | 20.11.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
|
týždeň 48 - 2018
40. 8. liga | 26.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
38. 9. liga | 26.11.2018 17:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 49 - 2018
41. 8. liga | 3.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
43. 9. liga | 5.12.2018 18:00 (Str)
Konečný Cibula
|
týždeň 2 - 2019
50. 8. liga | 11.1.2019 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
49. 9. liga | 11.1.2019 18:00 (Pia)
Konečný Cibula
|
týždeň 3 - 2019
52. 8. liga | 14.1.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
52. 9. liga | 15.1.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
|
týždeň 4 - 2019
59. 8. liga | 21.1.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
60. 9. liga | 18.3.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 5 - 2019
63. 8. liga | 31.1.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
61. 9. liga | 28.1.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 6 - 2019
68. 8. liga | 4.2.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
70. 9. liga | 25.2.2019 18:00 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 8 - 2019
77. 8. liga | 20.2.2019 18:00 (Str)
Konečný Cibula
79. 9. liga | 18.2.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 10 - 2019
85. 8. liga | 5.3.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
83. 9. liga | 4.3.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 11 - 2019
86. 8. liga | 12.3.2019 18:15 (Uto)
Konečný Cibula
88. 9. liga | 11.3.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 46 - 2018
27. 9. liga | 12.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 7 - 2019
72. 9. liga | 12.2.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula