BA TT NR TN BB ZA PO KE

Rozpis klubu:

|
týždeň 40 - 2018
3. 9. liga | 1.10.2018 18:00 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 41 - 2018
8. 9. liga | 12.10.2018 18:00 (Pia)
Konečný Cibula
|
týždeň 42 - 2018
14. 9. liga | 15.10.2018 18:00 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 43 - 2018
17. 9. liga | 25.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 45 - 2018
25. 9. liga | 5.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 46 - 2018
26. 9. liga | 12.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 47 - 2018
35. 9. liga | 19.11.2018 18:00 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 48 - 2018
37. 9. liga | 27.11.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
|
týždeň 49 - 2018
44. 9. liga | 3.12.2018 17:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 2 - 2019
48. 9. liga | 9.1.2019 18:00 (Str)
Konečný Cibula
|
týždeň 3 - 2019
53. 9. liga | 14.1.2019 17:00 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 4 - 2019
59. 9. liga | 22.1.2019 18:30 (Uto)
Konečný Grega
|
týždeň 5 - 2019
62. 9. liga | 28.1.2019 18:00 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 6 - 2019
70. 9. liga | 25.2.2019 18:00 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 7 - 2019
71. 9. liga | 11.2.2019 18:00 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 8 - 2019
80. 9. liga | 20.2.2019 16:00 (Str)
Konečný Cibula
|
týždeň 10 - 2019
82. 9. liga | 4.3.2019 18:00 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 11 - 2019
89. 9. liga | 26.2.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula