BA TT NR TN BB ZA PO KE

Úspešnosť štvorhier

Od 100% do 45% odohraných zápasov

MužstvoK.Ves E
Stret.9
Zápasy9
Výhry8
Prehry1
Sety25:8
Úspešn.88,89%
MužstvoPezinok E
Stret.13
Zápasy13
Výhry11
Prehry2
Sety36:11
Úspešn.84,62%
3.
HráčBAUER KAROL
MužstvoBlatné C
Stret.16
Zápasy16
Výhry13
Prehry3
Sety41:20
Úspešn.81,25%
MužstvoZáh. Ves A
Stret.15
Zápasy15
Výhry12
Prehry3
Sety38:18
Úspešn.80,00%
MužstvoBlatné C
Stret.15
Zápasy15
Výhry12
Prehry3
Sety38:20
Úspešn.80,00%
MužstvoMost C
Stret.10
Zápasy10
Výhry8
Prehry2
Sety25:13
Úspešn.80,00%
MužstvoZáh. Ves A
Stret.14
Zápasy14
Výhry11
Prehry3
Sety35:14
Úspešn.78,57%
MužstvoZáh. Ves A
Stret.16
Zápasy16
Výhry12
Prehry4
Sety38:18
Úspešn.75,00%
MužstvoBernolákovo D
Stret.12
Zápasy12
Výhry9
Prehry3
Sety29:16
Úspešn.75,00%
MužstvoMost C
Stret.8
Zápasy8
Výhry6
Prehry2
Sety19:10
Úspešn.75,00%
11.
HráčJUHÁSZ PETER
MužstvoZáh. Ves A
Stret.11
Zápasy11
Výhry8
Prehry3
Sety26:13
Úspešn.72,73%
12.
HráčMARKUS JOZEF
MužstvoBernolákovo D
Stret.15
Zápasy15
Výhry10
Prehry5
Sety35:22
Úspešn.66,67%
13.
HráčKREBS JAKUB
MužstvoPezinok E
Stret.12
Zápasy12
Výhry8
Prehry4
Sety25:14
Úspešn.66,67%
14.
HráčDROZD PAVOL
MužstvoMost C
Stret.14
Zápasy14
Výhry9
Prehry5
Sety29:21
Úspešn.64,29%
15.
HráčDANIHEL PAVOL
MužstvoZáh. Ves A
Stret.8
Zápasy8
Výhry5
Prehry3
Sety17:15
Úspešn.62,50%
MužstvoBernolákovo D
Stret.13
Zápasy13
Výhry8
Prehry5
Sety30:20
Úspešn.61,54%
MužstvoPezinok E
Stret.13
Zápasy13
Výhry8
Prehry5
Sety28:17
Úspešn.61,54%
MužstvoMost C
Stret.9
Zápasy9
Výhry5
Prehry4
Sety19:16
Úspešn.55,56%
MužstvoMost C
Stret.11
Zápasy11
Výhry6
Prehry5
Sety22:20
Úspešn.54,55%
20.
HráčHALUŠKA JÁN
MužstvoBernolákovo D
Stret.12
Zápasy12
Výhry6
Prehry6
Sety25:21
Úspešn.50,00%
MužstvoK.Ves E
Stret.14
Zápasy14
Výhry7
Prehry7
Sety25:23
Úspešn.50,00%
MužstvoDNV F
Stret.14
Zápasy14
Výhry7
Prehry7
Sety25:27
Úspešn.50,00%
MužstvoDNV F
Stret.12
Zápasy12
Výhry6
Prehry6
Sety23:23
Úspešn.50,00%
MužstvoVinosady C
Stret.10
Zápasy10
Výhry5
Prehry5
Sety21:22
Úspešn.50,00%
MužstvoVinosady C
Stret.13
Zápasy13
Výhry6
Prehry7
Sety25:26
Úspešn.46,15%
MužstvoK.Ves E
Stret.11
Zápasy11
Výhry5
Prehry6
Sety24:21
Úspešn.45,45%
MužstvoPezinok E
Stret.10
Zápasy10
Výhry4
Prehry6
Sety16:22
Úspešn.40,00%
28.
HráčPINTER DUŠAN
MužstvoVinosady C
Stret.11
Zápasy11
Výhry4
Prehry7
Sety19:26
Úspešn.36,36%
29.
HráčRAN-DOU ERIK
MužstvoK.Ves E
Stret.12
Zápasy12
Výhry4
Prehry8
Sety19:26
Úspešn.33,33%
MužstvoVinosady C
Stret.12
Zápasy12
Výhry4
Prehry8
Sety16:28
Úspešn.33,33%
31.
HráčTOMŠO MILAN
MužstvoSPST Záh. Bystrica B
Stret.14
Zápasy14
Výhry3
Prehry11
Sety13:35
Úspešn.21,43%
32.
HráčVAJDA JOZEF
MužstvoDNV F
Stret.10
Zápasy10
Výhry2
Prehry8
Sety13:25
Úspešn.20,00%
33.
HráčGODA ŠTEFAN
MužstvoBlatné C
Stret.10
Zápasy10
Výhry2
Prehry8
Sety8:28
Úspešn.20,00%
34.
HráčDRENINA ADAM
MužstvoBlatné C
Stret.8
Zápasy8
Výhry1
Prehry7
Sety4:23
Úspešn.12,50%
35.
HráčSRNÁK MARTIN
MužstvoVinosady C
Stret.9
Zápasy9
Výhry1
Prehry8
Sety10:26
Úspešn.11,11%
36.
HráčSVITOK MILAN
MužstvoDNV F
Stret.10
Zápasy10
Výhry1
Prehry9
Sety14:27
Úspešn.10,00%
MužstvoSPST Záh. Bystrica B
Stret.11
Zápasy11
Výhry1
Prehry10
Sety8:31
Úspešn.9,09%
38.
HráčGRMAN ŠTEFAN
MužstvoSPST Záh. Bystrica B
Stret.16
Zápasy16
Výhry0
Prehry16
Sety10:48
Úspešn.0,00%

Od 45% do 0% odohraných zápasov

MužstvoPezinok E
Stret.6
Zápasy6
Výhry6
Prehry0
Sety18:5
Úspešn.100%
MužstvoMost C
Stret.3
Zápasy3
Výhry3
Prehry0
Sety9:2
Úspešn.100%
MužstvoK.Ves E
Stret.3
Zápasy3
Výhry3
Prehry0
Sety9:3
Úspešn.100%
MužstvoK.Ves E
Stret.1
Zápasy1
Výhry1
Prehry0
Sety3:0
Úspešn.100%
MužstvoK.Ves E
Stret.1
Zápasy1
Výhry1
Prehry0
Sety3:1
Úspešn.100%
MužstvoPezinok E
Stret.1
Zápasy1
Výhry1
Prehry0
Sety3:1
Úspešn.100%
MužstvoPezinok E
Stret.1
Zápasy1
Výhry1
Prehry0
Sety3:1
Úspešn.100%
MužstvoMost C
Stret.1
Zápasy1
Výhry1
Prehry0
Sety3:1
Úspešn.100%
MužstvoBlatné C
Stret.1
Zápasy1
Výhry1
Prehry0
Sety3:2
Úspešn.100%
10.
HráčBELLA JURAJ
MužstvoPezinok E
Stret.4
Zápasy4
Výhry3
Prehry1
Sety11:5
Úspešn.75,00%
MužstvoMost C
Stret.3
Zápasy3
Výhry2
Prehry1
Sety8:5
Úspešn.66,67%
MužstvoMost C
Stret.3
Zápasy3
Výhry2
Prehry1
Sety8:6
Úspešn.66,67%
MužstvoDNV F
Stret.3
Zápasy3
Výhry2
Prehry1
Sety7:3
Úspešn.66,67%
14.
HráčGODÁL PATRIK
MužstvoDNV F
Stret.3
Zápasy3
Výhry2
Prehry1
Sety7:4
Úspešn.66,67%
MužstvoBernolákovo D
Stret.3
Zápasy3
Výhry2
Prehry1
Sety7:4
Úspešn.66,67%
MužstvoBlatné C
Stret.3
Zápasy3
Výhry2
Prehry1
Sety7:7
Úspešn.66,67%
MužstvoBernolákovo D
Stret.5
Zápasy5
Výhry3
Prehry2
Sety12:9
Úspešn.60,00%
18.
HráčKUČERA MAREK
MužstvoDNV F
Stret.5
Zápasy5
Výhry2
Prehry3
Sety10:10
Úspešn.40,00%
19.
HráčKLASEK MAREK
MužstvoVinosady C
Stret.7
Zápasy7
Výhry2
Prehry5
Sety11:18
Úspešn.28,57%
20.
HráčBALÁŽ MATEJ
MužstvoK.Ves E
Stret.5
Zápasy5
Výhry1
Prehry4
Sety5:12
Úspešn.20,00%
21.
HráčČREP RÓBERT
MužstvoSPST Záh. Bystrica B
Stret.5
Zápasy5
Výhry1
Prehry4
Sety5:13
Úspešn.20,00%
MužstvoSPST Záh. Bystrica B
Stret.7
Zápasy7
Výhry1
Prehry6
Sety7:18
Úspešn.14,29%
23.
HráčKURUC JÚLIUS
MužstvoBlatné C
Stret.7
Zápasy7
Výhry1
Prehry6
Sety5:18
Úspešn.14,29%
24.
HráčKUREKOVÁ EVA
MužstvoSPST Záh. Bystrica B
Stret.5
Zápasy5
Výhry0
Prehry5
Sety5:15
Úspešn.0,00%
MužstvoDNV F
Stret.2
Zápasy2
Výhry0
Prehry2
Sety3:6
Úspešn.0,00%
MužstvoSPST Záh. Bystrica B
Stret.1
Zápasy1
Výhry0
Prehry1
Sety2:3
Úspešn.0,00%
27.
HráčMADA ADAM
MužstvoK.Ves E
Stret.3
Zápasy3
Výhry0
Prehry3
Sety2:9
Úspešn.0,00%
MužstvoBernolákovo D
Stret.1
Zápasy1
Výhry0
Prehry1
Sety1:3
Úspešn.0,00%
MužstvoBernolákovo D
Stret.1
Zápasy1
Výhry0
Prehry1
Sety1:3
Úspešn.0,00%
MužstvoK.Ves E
Stret.3
Zápasy3
Výhry0
Prehry3
Sety1:9
Úspešn.0,00%
MužstvoPezinok E
Stret.1
Zápasy1
Výhry0
Prehry1
Sety0:3
Úspešn.0,00%
32.
HráčBUŠO MICHAL
MužstvoSPST Záh. Bystrica B
Stret.1
Zápasy1
Výhry0
Prehry1
Sety0:3
Úspešn.0,00%
MužstvoVinosady C
Stret.1
Zápasy1
Výhry0
Prehry1
Sety0:3
Úspešn.0,00%
34.
HráčHARADZIN IVAN
MužstvoVinosady C
Stret.1
Zápasy1
Výhry0
Prehry1
Sety0:3
Úspešn.0,00%
MužstvoBlatné C
Stret.1
Zápasy1
Výhry0
Prehry1
Sety0:3
Úspešn.0,00%
MužstvoPezinok E
Stret.1
Zápasy1
Výhry0
Prehry1
Sety0:3
Úspešn.0,00%
37.
HráčVAVRO MARTIN
MužstvoBlatné C
Stret.1
Zápasy1
Výhry0
Prehry1
Sety0:3
Úspešn.0,00%
38.
HráčÓDOR ADAM
MužstvoDNV F
Stret.1
Zápasy1
Výhry0
Prehry1
Sety0:3
Úspešn.0,00%
39.
HráčKUČERA PETER
MužstvoDNV F
Stret.2
Zápasy2
Výhry0
Prehry2
Sety0:6
Úspešn.0,00%
MužstvoSPST Záh. Bystrica B
Stret.4
Zápasy4
Výhry0
Prehry4
Sety0:12
Úspešn.0,00%
Bohatý výber a nízke ceny pre radosť z víťazstiev - Profittsport.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk