BA TT NR TN BB ZA PO KE

Súpisky

1. MSK Malacky

Vladimír Jančí
5 hráčov
Mestská STH, Sasinkova 73, Malacky
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024

2. STC ŠKST Bratislava

Lucia Čolovičková
8 hráčov
ŠKST Aréna, Stará Vajnorská 14, Bratislava
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023

3. ŠKST Ružomberok

Matej Uličný
8 hráčov
STH, Žilinská cesta 23, Ružomberok
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2021

4. KST Drive Trenčianske Jastrabie

Dušan Panáček
8 hráčov
KD, Trenčianske Jastrabie
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023

5. STO Valaliky

Daniel Németh
5 hráčov
ZŠ Valaliky, ŠH, ul Hlavná 165
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2022

6. ŠK Orion Belá nad Cirochou

Ján Drab
8 hráčov
ŠH, Komenského 64/17, Belá nad Cirochou
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2025

7. ŠKST Topoľčany

Milan Grman
7 hráčov
STH, Kalinčiakova 2733/1, Topoľčany
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022

8. TTC Majcichov

Tibor Kollár
10 hráčov
Telocvičňa ZŠ, J.Palárika, Majcichov
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023
Bohatý výber a nízke ceny pre radosť z víťazstiev - Profittsport.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk