BA TT NR TN BB ZA PO KE

Súpisky

1. STK ZŠ Na bielenisku Pezinok

Juraj Bella
8 hráčov
ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2022

2. STK Devínska Nová Ves

Gabriel Fratrič
4 hráči
ZŠ Ivana Bukovčana č.3, herňa ST - prízemie
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2024

3. STC ŠKST Bratislava

Lucia Čolovičková
5 hráčov
ŠKST Aréna, Stará Vajnorská 14, Bratislava
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023

4. TTC Považská Bystrica

Peter Konrád
9 hráčov
4.ZŠ Stred, Považská Bystrica
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2025

5. ŠKST Topoľčany

Milan Grman
7 hráčov
STH, Kalinčiakova 2733/1, Topoľčany
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022

6. KST Drive Trenčianske Jastrabie

Dušan Panáček
10 hráčov
KD, Trenčianske Jastrabie
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023

7. ŠKST Humenné

Daniel Fink
8 hráčov
Telocvičňa ZŠ, Kudlovská 11, Humenné
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2025

8. ŠKST Michalovce

Jozef Blaško
3 hráči
Kpt. Nálepku 8, Michalovce
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023

9. ŠKST Ružomberok

Matej Uličný
5 hráčov
STH, Žilinská cesta 23, Ružomberok
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Bohatý výber a nízke ceny pre radosť z víťazstiev - Profittsport.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk