BA TT NR TN BB ZA PO KE

Rozpis mužstva

1. kolo
týždeň 40/2020
4.10.2020 10:00 (Ned)
4.10.2020 10:00 (Ned)
6.
4.10.2020 10:00 (Ned)
KST Drive Trenčianske Jastrabie 0
4.10.2020 10:00 (Ned)
2. kolo
týždeň 45/2020
8.11.2020 10:00 (Ned)
8.11.2020 10:00 (Ned)
8.11.2020 10:00 (Ned)
3. kolo
týždeň 49/2020
6.12.2020 10:00 (Ned)
34.
6.12.2020 10:00 (Ned)
ŠKST Topoľčany 0
6.12.2020 10:00 (Ned)
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk