BA TT NR TN BB ZA PO KE

Rozpis mužstva

1. kolo
týždeň 40/2020
4.10.2020 10:00 (Ned)
Konečný Šereda
1.
4.10.2020 10:00 (Ned)
STK Devínska Nová Ves 4
wo
3 STC ŠKST Bratislava
Konečný Šereda
1. 4.10.2020 10:00 (Ned)
Konečný Šereda
4.10.2020 10:00 (Ned)
Konečný Šereda
2.
4.10.2020 10:00 (Ned)
STK ZŠ Na bielenisku Pezinok 0
wo
7 STK Devínska Nová Ves
Konečný Šereda
2. 4.10.2020 10:00 (Ned)
Konečný Šereda
2. kolo
týždeň 45/2020
8.11.2020 10:00 (Ned)
11.
8.11.2020 10:00 (Ned)
STK Devínska Nová Ves 0
11. 8.11.2020 10:00 (Ned)
8.11.2020 10:00 (Ned)
8.11.2020 10:00 (Ned)
17.
8.11.2020 10:00 (Ned)
STK Devínska Nová Ves 0
17. 8.11.2020 10:00 (Ned)
3. kolo
týždeň 49/2020
6.12.2020 10:00 (Ned)
20.
6.12.2020 10:00 (Ned)
ŠKST Michalovce 0
20. 6.12.2020 10:00 (Ned)
6.12.2020 10:00 (Ned)
22.
6.12.2020 10:00 (Ned)
ŠKST Humenné 0
22. 6.12.2020 10:00 (Ned)
6.12.2020 10:00 (Ned)
27.
6.12.2020 10:00 (Ned)
ŠKST Ružomberok 0
27. 6.12.2020 10:00 (Ned)
Bohatý výber a nízke ceny pre radosť z víťazstiev - Profittsport.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk