BA TT NR TN BB ZA PO KE

Rozpis mužstva

1. kolo
týždeň 40/2020
4.10.2020 10:00 (Ned)
Konečný Šereda
1.
4.10.2020 10:00 (Ned)
STK Devínska Nová Ves 4
wo
3 STC ŠKST Bratislava
Konečný Šereda
1. 4.10.2020 10:00 (Ned)
Konečný Šereda
4.10.2020 10:00 (Ned)
Konečný Šereda
3.
4.10.2020 10:00 (Ned)
STC ŠKST Bratislava 5
wo
2 STK ZŠ Na bielenisku Pezinok
Konečný Šereda
3. 4.10.2020 10:00 (Ned)
Konečný Šereda
2. kolo
týždeň 45/2020
8.11.2020 10:00 (Ned)
8.11.2020 10:00 (Ned)
15.
8.11.2020 10:00 (Ned)
STC ŠKST Bratislava 0
15. 8.11.2020 10:00 (Ned)
8.11.2020 10:00 (Ned)
18.
8.11.2020 10:00 (Ned)
STC ŠKST Bratislava 0
18. 8.11.2020 10:00 (Ned)
3. kolo
týždeň 49/2020
6.12.2020 10:00 (Ned)
21.
6.12.2020 10:00 (Ned)
ŠKST Ružomberok 0
21. 6.12.2020 10:00 (Ned)
6.12.2020 10:00 (Ned)
23.
6.12.2020 10:00 (Ned)
ŠKST Michalovce 0
23. 6.12.2020 10:00 (Ned)
6.12.2020 10:00 (Ned)
25.
6.12.2020 10:00 (Ned)
ŠKST Humenné 0
25. 6.12.2020 10:00 (Ned)
Bohatý výber a nízke ceny pre radosť z víťazstiev - Profittsport.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk