BA TT NR TN BB ZA PO KE

Rozpis mužstva

1. kolo
týždeň 40/2020
4.10.2020 10:00 (Ned)
Konečný Šereda
8.
4.10.2020 10:00 (Ned)
TTC Považská Bystrica 0
wo
7 ŠKST Topoľčany
Konečný Šereda
8. 4.10.2020 10:00 (Ned)
Konečný Šereda
4.10.2020 10:00 (Ned)
Konečný Šereda
9.
4.10.2020 10:00 (Ned)
KST Drive Trenčianske Jastrabie 1
wo
6 TTC Považská Bystrica
Konečný Šereda
9. 4.10.2020 10:00 (Ned)
Konečný Šereda
2. kolo
týždeň 45/2020
8.11.2020 10:00 (Ned)
8.11.2020 10:00 (Ned)
15.
8.11.2020 10:00 (Ned)
STC ŠKST Bratislava 0
15. 8.11.2020 10:00 (Ned)
8.11.2020 10:00 (Ned)
17.
8.11.2020 10:00 (Ned)
STK Devínska Nová Ves 0
17. 8.11.2020 10:00 (Ned)
4. kolo
týždeň neurčený
dátum neurčený
28.
dátum neurčený
TTC Považská Bystrica 0
28. dátum neurčený
dátum neurčený
31.
dátum neurčený
TTC Považská Bystrica 0
31. dátum neurčený
dátum neurčený
34.
dátum neurčený
TTC Považská Bystrica 0
34. dátum neurčený
Bohatý výber a nízke ceny pre radosť z víťazstiev - Profittsport.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk