BA TT NR TN BB ZA PO KE

Rozpis mužstva

1. kolo
týždeň 40/2020
4.10.2020 10:00 (Ned)
2.
4.10.2020 10:00 (Ned)
ŠKST Topoľčany 0
4.10.2020 10:00 (Ned)
5.
4.10.2020 10:00 (Ned)
ŠKST Topoľčany 0
4.10.2020 10:00 (Ned)
8.
4.10.2020 10:00 (Ned)
ŠKST Topoľčany 0
2. kolo
týždeň 45/2020
8.11.2020 10:00 (Ned)
14.
8.11.2020 10:00 (Ned)
STK Devínska Nová Ves 0
8.11.2020 10:00 (Ned)
16.
8.11.2020 10:00 (Ned)
STK ZŠ Na bielenisku Pezinok 0
8.11.2020 10:00 (Ned)
21.
8.11.2020 10:00 (Ned)
STC ŠKST Bratislava 0
3. kolo
týždeň 49/2020
6.12.2020 10:00 (Ned)
34.
6.12.2020 10:00 (Ned)
ŠKST Topoľčany 0
6.12.2020 10:00 (Ned)
35.
6.12.2020 10:00 (Ned)
TTC Považská Bystrica 0
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk