BA TT NR TN BB ZA PO KE

Rozpis mužstva

1. kolo
týždeň 40/2020
4.10.2020 10:00 (Ned)
Konečný Šereda
7.
4.10.2020 10:00 (Ned)
ŠKST Topoľčany 6
wo
7. 4.10.2020 10:00 (Ned)
Konečný Šereda
4.10.2020 10:00 (Ned)
Konečný Šereda
8.
4.10.2020 10:00 (Ned)
TTC Považská Bystrica 0
wo
7 ŠKST Topoľčany
Konečný Šereda
8. 4.10.2020 10:00 (Ned)
Konečný Šereda
2. kolo
týždeň 45/2020
8.11.2020 10:00 (Ned)
11.
8.11.2020 10:00 (Ned)
STK Devínska Nová Ves 0
11. 8.11.2020 10:00 (Ned)
8.11.2020 10:00 (Ned)
13.
8.11.2020 10:00 (Ned)
STK ZŠ Na bielenisku Pezinok 0
13. 8.11.2020 10:00 (Ned)
8.11.2020 10:00 (Ned)
18.
8.11.2020 10:00 (Ned)
STC ŠKST Bratislava 0
18. 8.11.2020 10:00 (Ned)
4. kolo
týždeň neurčený
dátum neurčený
29.
dátum neurčený
ŠKST Topoľčany 0
29. dátum neurčený
dátum neurčený
32.
dátum neurčený
ŠKST Topoľčany 0
32. dátum neurčený
dátum neurčený
35.
dátum neurčený
ŠKST Topoľčany 0
35. dátum neurčený
Bohatý výber a nízke ceny pre radosť z víťazstiev - Profittsport.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk