BA TT NR TN BB ZA PO KE

Rozpis mužstva

1. kolo
týždeň 40/2020
4.10.2020 10:00 (Ned)
Konečný Šereda
2.
4.10.2020 10:00 (Ned)
STK ZŠ Na bielenisku Pezinok 0
wo
7 STK Devínska Nová Ves
Konečný Šereda
2. 4.10.2020 10:00 (Ned)
Konečný Šereda
4.10.2020 10:00 (Ned)
Konečný Šereda
3.
4.10.2020 10:00 (Ned)
STC ŠKST Bratislava 5
wo
2 STK ZŠ Na bielenisku Pezinok
Konečný Šereda
3. 4.10.2020 10:00 (Ned)
Konečný Šereda
2. kolo
týždeň 45/2020
8.11.2020 10:00 (Ned)
8.11.2020 10:00 (Ned)
13.
8.11.2020 10:00 (Ned)
STK ZŠ Na bielenisku Pezinok 0
13. 8.11.2020 10:00 (Ned)
8.11.2020 10:00 (Ned)
3. kolo
týždeň 49/2020
6.12.2020 10:00 (Ned)
19.
6.12.2020 10:00 (Ned)
ŠKST Humenné 0
19. 6.12.2020 10:00 (Ned)
6.12.2020 10:00 (Ned)
24.
6.12.2020 10:00 (Ned)
ŠKST Ružomberok 0
24. 6.12.2020 10:00 (Ned)
6.12.2020 10:00 (Ned)
26.
6.12.2020 10:00 (Ned)
ŠKST Michalovce 0
26. 6.12.2020 10:00 (Ned)
Bohatý výber a nízke ceny pre radosť z víťazstiev - Profittsport.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk