BA TT NR TN BB ZA PO KE

Rozpis mužstva

1. kolo
týždeň 40/2020
4.10.2020 10:00 (Ned)
4.10.2020 10:00 (Ned)
12.
4.10.2020 10:00 (Ned)
STC ŠKST Bratislava 0
2. kolo
týždeň 45/2020
8.11.2020 10:00 (Ned)
8.11.2020 10:00 (Ned)
16.
8.11.2020 10:00 (Ned)
STK ZŠ Na bielenisku Pezinok 0
8.11.2020 10:00 (Ned)
3. kolo
týždeň 49/2020
6.12.2020 10:00 (Ned)
25.
6.12.2020 10:00 (Ned)
ŠKST Humenné 0
6.12.2020 10:00 (Ned)
30.
6.12.2020 10:00 (Ned)
ŠKST Ružomberok 0
6.12.2020 10:00 (Ned)
32.
6.12.2020 10:00 (Ned)
ŠKST Michalovce 0
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk