BA TT NR TN BB ZA PO KE

Súpisky

1. ŠKST Topoľčany B

Milan Grman
5 hráčov
STH, Kalinčiakova 2733/1, Topoľčany
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023

2. SK Vydrany

Jozef Kmeť
4 hráči
Kultúrny dom, Vydrany 492
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2023

3. ŠKST Výčapy - Opatovce

Roman Čulák
12 hráčov
Butterfly Centrum, Továrnicka 3977, Topoľčany
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2024

4. TTC Považská Bystrica

Peter Konrád
11 hráčov
4.ZŠ Stred 44/1, Považská Bystrica
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2025

5. TJ Trnávka Bratislava

Elena Thomasová
6 hráčov
Hala SSTZ, Černockého 6, Bratislava
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2026
Bohatý výber a nízke ceny pre radosť z víťazstiev - Profittsport.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk