BA TT NR TN BB ZA PO KE

Súpisky

1. ŠK Orion Belá nad Cirochou

Ján Drab
9 hráčov
ŠH, Komenského 64/17, Belá nad Cirochou
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2026

2. STO Valaliky

Daniel Németh
5 hráčov
ZŠ Valaliky, ŠH, ul Hlavná 165
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2022

3. ŠKST Topoľčany A

Milan Grman
6 hráčov
STH, Kalinčiakova 2733/1, Topoľčany
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024

4. TTC Majcichov

Tibor Kollár
8 hráčov
Telocvičňa ZŠ, J.Palárika, Majcichov
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023

5. STC ŠKST Bratislava

Lucia Čolovičková
9 hráčov
ŠKST Aréna, Stará Vajnorská 14, Bratislava
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2022

6. MSK Malacky

Vladimír Jančí
5 hráčov
Mestská STH, Sasinkova 73, Malacky
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024

7. KST Drive Trenčianske Jastrabie

Dušan Panáček
8 hráčov
KD, Trenčianske Jastrabie 448
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023

8. ŠKST Ružomberok

Matej Uličný
9 hráčov
STH, Žilinská cesta 23, Ružomberok
Sobota 00:00
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Bohatý výber a nízke ceny pre radosť z víťazstiev - Profittsport.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk