BA TT NR TN BB ZA PO KE
1. kolo
týždeň 40/2020
3.10.2020 10:00 (Sob)
Konečný Šereda
1.
3.10.2020 10:00 (Sob)
AŠK Mária Huta 9
wo
5 STK Stará Ľubovňa/Jakubany
Konečný Šereda
1. 3.10.2020 10:00 (Sob)
Konečný Šereda
3.10.2020 10:00 (Sob)
Predbežný Šereda
2.
3.10.2020 10:00 (Sob)
MSTK Tvrdošín 3
wo
11 TJ STO Nižná B
Predbežný Šereda
2. 3.10.2020 10:00 (Sob)
Predbežný Šereda
3.10.2020 10:00 (Sob)
Predbežný Šereda
3.
3.10.2020 10:00 (Sob)
ŠKST Michalovce B 7
wo
7 STK Lokomotíva Košice
Predbežný Šereda
3. 3.10.2020 10:00 (Sob)
Predbežný Šereda
3.10.2020 10:00 (Sob)
Konečný Šereda
4.
3.10.2020 10:00 (Sob)
STO Valča 6
wo
8 ŠKST Ružomberok B
Konečný Šereda
4. 3.10.2020 10:00 (Sob)
Konečný Šereda
3.10.2020 10:00 (Sob)
Konečný Šereda
5.
3.10.2020 10:00 (Sob)
ŠKST Energodata Žilina 2
wo
12 MSK Čadca B
Konečný Šereda
5. 3.10.2020 10:00 (Sob)
Konečný Šereda
3.10.2020 10:00 (Sob)
Konečný Šereda
6.
3.10.2020 10:00 (Sob)
STK Sokol Stránske 9
wo
5 TJ Lokomotíva Vrútky
Konečný Šereda
6. 3.10.2020 10:00 (Sob)
Konečný Šereda
2. kolo
týždeň 41/2020
10.10.2020 10:00 (Sob)
Predbežný Šereda
7.
10.10.2020 10:00 (Sob)
AŠK Mária Huta 8
wo
6 STK Sokol Stránske
Predbežný Šereda
7. 10.10.2020 10:00 (Sob)
Predbežný Šereda
25.10.2020 10:00 (Ned)
Pozor zmena dátumu
8.
25.10.2020 10:00 (Ned)
STK Stará Ľubovňa/Jakubany 0
wo
0 TJ Lokomotíva Vrútky
Pozor zmena dátumu
8. 25.10.2020 10:00 (Ned)
Pozor zmena dátumu
10.10.2020 10:00 (Sob)
Konečný Šereda
9.
10.10.2020 10:00 (Sob)
MSTK Tvrdošín 5
wo
9 ŠKST Energodata Žilina
Konečný Šereda
9. 10.10.2020 10:00 (Sob)
Konečný Šereda
10.10.2020 10:00 (Sob)
Konečný Šereda
10.
10.10.2020 10:00 (Sob)
TJ STO Nižná B 6
wo
8 MSK Čadca B
Konečný Šereda
10. 10.10.2020 10:00 (Sob)
Konečný Šereda
10.10.2020 10:00 (Sob)
Konečný Šereda
11.
10.10.2020 10:00 (Sob)
ŠKST Michalovce B 6
wo
8 STO Valča
Konečný Šereda
11. 10.10.2020 10:00 (Sob)
Konečný Šereda
10.10.2020 10:00 (Sob)
Konečný Šereda
12.
10.10.2020 10:00 (Sob)
STK Lokomotíva Košice 6
wo
8 ŠKST Ružomberok B
Konečný Šereda
12. 10.10.2020 10:00 (Sob)
Konečný Šereda
31.10.2020 16:00 (Sob)
Pozor zmena dátumu
13.
31.10.2020 16:00 (Sob)
AŠK Mária Huta 0
wo
0 TJ Lokomotíva Vrútky
Pozor zmena dátumu
13. 31.10.2020 16:00 (Sob)
Pozor zmena dátumu
10.10.2020 16:00 (Sob)
Konečný Šereda
14.
10.10.2020 16:00 (Sob)
STK Stará Ľubovňa/Jakubany 7
wo
7 STK Sokol Stránske
Konečný Šereda
14. 10.10.2020 16:00 (Sob)
Konečný Šereda
10.10.2020 16:00 (Sob)
Konečný Šereda
15.
10.10.2020 16:00 (Sob)
MSTK Tvrdošín 1
wo
13 MSK Čadca B
Konečný Šereda
15. 10.10.2020 16:00 (Sob)
Konečný Šereda
10.10.2020 16:00 (Sob)
Konečný Šereda
16.
10.10.2020 16:00 (Sob)
TJ STO Nižná B 13
wo
1 ŠKST Energodata Žilina
Konečný Šereda
16. 10.10.2020 16:00 (Sob)
Konečný Šereda
10.10.2020 16:00 (Sob)
Konečný Šereda
17.
10.10.2020 16:00 (Sob)
ŠKST Michalovce B 4
wo
10 ŠKST Ružomberok B
Konečný Šereda
17. 10.10.2020 16:00 (Sob)
Konečný Šereda
10.10.2020 16:00 (Sob)
Konečný Šereda
18.
10.10.2020 16:00 (Sob)
STK Lokomotíva Košice 7
wo
7 STO Valča
Konečný Šereda
18. 10.10.2020 16:00 (Sob)
Konečný Šereda
3. kolo
týždeň 43/2020
24.10.2020 10:00 (Sob)
19.
24.10.2020 10:00 (Sob)
STK Sokol Stránske 0
19. 24.10.2020 10:00 (Sob)
24.10.2020 10:00 (Sob)
20.
24.10.2020 10:00 (Sob)
TJ Lokomotíva Vrútky 0
20. 24.10.2020 10:00 (Sob)
24.10.2020 10:00 (Sob)
21.
24.10.2020 10:00 (Sob)
ŠKST Energodata Žilina 0
21. 24.10.2020 10:00 (Sob)
24.10.2020 10:00 (Sob)
22.
24.10.2020 10:00 (Sob)
MSK Čadca B 0
22. 24.10.2020 10:00 (Sob)
24.10.2020 10:00 (Sob)
23.
24.10.2020 10:00 (Sob)
AŠK Mária Huta 0
23. 24.10.2020 10:00 (Sob)
24.10.2020 10:00 (Sob)
24.
24.10.2020 10:00 (Sob)
STK Stará Ľubovňa/Jakubany 0
24. 24.10.2020 10:00 (Sob)
24.10.2020 16:00 (Sob)
25.
24.10.2020 16:00 (Sob)
STK Sokol Stránske 0
25. 24.10.2020 16:00 (Sob)
24.10.2020 16:00 (Sob)
26.
24.10.2020 16:00 (Sob)
TJ Lokomotíva Vrútky 0
26. 24.10.2020 16:00 (Sob)
24.10.2020 16:00 (Sob)
27.
24.10.2020 16:00 (Sob)
ŠKST Energodata Žilina 0
27. 24.10.2020 16:00 (Sob)
24.10.2020 16:00 (Sob)
28.
24.10.2020 16:00 (Sob)
MSK Čadca B 0
28. 24.10.2020 16:00 (Sob)
24.10.2020 16:00 (Sob)
29.
24.10.2020 16:00 (Sob)
AŠK Mária Huta 0
29. 24.10.2020 16:00 (Sob)
24.10.2020 16:00 (Sob)
30.
24.10.2020 16:00 (Sob)
STK Stará Ľubovňa/Jakubany 0
30. 24.10.2020 16:00 (Sob)
4. kolo
týždeň 45/2020
7.11.2020 10:00 (Sob)
31.
7.11.2020 10:00 (Sob)
MSTK Tvrdošín 0
31. 7.11.2020 10:00 (Sob)
7.11.2020 10:00 (Sob)
32.
7.11.2020 10:00 (Sob)
TJ STO Nižná B 0
32. 7.11.2020 10:00 (Sob)
7.11.2020 10:00 (Sob)
33.
7.11.2020 10:00 (Sob)
ŠKST Michalovce B 0
33. 7.11.2020 10:00 (Sob)
7.11.2020 10:00 (Sob)
7.11.2020 10:00 (Sob)
35.
7.11.2020 10:00 (Sob)
STO Valča 0
35. 7.11.2020 10:00 (Sob)
7.11.2020 10:00 (Sob)
36.
7.11.2020 10:00 (Sob)
ŠKST Ružomberok B 0
36. 7.11.2020 10:00 (Sob)
7.11.2020 16:00 (Sob)
37.
7.11.2020 16:00 (Sob)
MSTK Tvrdošín 0
37. 7.11.2020 16:00 (Sob)
7.11.2020 16:00 (Sob)
38.
7.11.2020 16:00 (Sob)
TJ STO Nižná B 0
38. 7.11.2020 16:00 (Sob)
7.11.2020 16:00 (Sob)
39.
7.11.2020 16:00 (Sob)
ŠKST Michalovce B 0
39. 7.11.2020 16:00 (Sob)
7.11.2020 16:00 (Sob)
40.
7.11.2020 16:00 (Sob)
STK Lokomotíva Košice 0
40. 7.11.2020 16:00 (Sob)
7.11.2020 16:00 (Sob)
41.
7.11.2020 16:00 (Sob)
STO Valča 0
41. 7.11.2020 16:00 (Sob)
7.11.2020 16:00 (Sob)
42.
7.11.2020 16:00 (Sob)
ŠKST Ružomberok B 0
42. 7.11.2020 16:00 (Sob)
5. kolo
týždeň 47/2020
21.11.2020 10:00 (Sob)
43.
21.11.2020 10:00 (Sob)
STK Sokol Stránske 0
43. 21.11.2020 10:00 (Sob)
21.11.2020 10:00 (Sob)
44.
21.11.2020 10:00 (Sob)
TJ Lokomotíva Vrútky 0
44. 21.11.2020 10:00 (Sob)
21.11.2020 10:00 (Sob)
45.
21.11.2020 10:00 (Sob)
AŠK Mária Huta 0
45. 21.11.2020 10:00 (Sob)
21.11.2020 10:00 (Sob)
46.
21.11.2020 10:00 (Sob)
STK Stará Ľubovňa/Jakubany 0
46. 21.11.2020 10:00 (Sob)
21.11.2020 10:00 (Sob)
47.
21.11.2020 10:00 (Sob)
MSTK Tvrdošín 0
47. 21.11.2020 10:00 (Sob)
21.11.2020 10:00 (Sob)
48.
21.11.2020 10:00 (Sob)
TJ STO Nižná B 0
48. 21.11.2020 10:00 (Sob)
21.11.2020 16:00 (Sob)
49.
21.11.2020 16:00 (Sob)
STK Sokol Stránske 0
49. 21.11.2020 16:00 (Sob)
21.11.2020 16:00 (Sob)
50.
21.11.2020 16:00 (Sob)
TJ Lokomotíva Vrútky 0
50. 21.11.2020 16:00 (Sob)
21.11.2020 16:00 (Sob)
51.
21.11.2020 16:00 (Sob)
AŠK Mária Huta 0
51. 21.11.2020 16:00 (Sob)
21.11.2020 16:00 (Sob)
52.
21.11.2020 16:00 (Sob)
STK Stará Ľubovňa/Jakubany 0
52. 21.11.2020 16:00 (Sob)
21.11.2020 16:00 (Sob)
53.
21.11.2020 16:00 (Sob)
MSTK Tvrdošín 0
53. 21.11.2020 16:00 (Sob)
21.11.2020 16:00 (Sob)
54.
21.11.2020 16:00 (Sob)
TJ STO Nižná B 0
54. 21.11.2020 16:00 (Sob)
6. kolo
týždeň 49/2020
5.12.2020 10:00 (Sob)
55.
5.12.2020 10:00 (Sob)
ŠKST Michalovce B 0
55. 5.12.2020 10:00 (Sob)
5.12.2020 10:00 (Sob)
56.
5.12.2020 10:00 (Sob)
STK Lokomotíva Košice 0
56. 5.12.2020 10:00 (Sob)
5.12.2020 10:00 (Sob)
57.
5.12.2020 10:00 (Sob)
STO Valča 0
57. 5.12.2020 10:00 (Sob)
5.12.2020 10:00 (Sob)
58.
5.12.2020 10:00 (Sob)
ŠKST Ružomberok B 0
58. 5.12.2020 10:00 (Sob)
5.12.2020 10:00 (Sob)
59.
5.12.2020 10:00 (Sob)
ŠKST Energodata Žilina 0
59. 5.12.2020 10:00 (Sob)
5.12.2020 10:00 (Sob)
60.
5.12.2020 10:00 (Sob)
MSK Čadca B 0
60. 5.12.2020 10:00 (Sob)
5.12.2020 16:00 (Sob)
61.
5.12.2020 16:00 (Sob)
ŠKST Michalovce B 0
61. 5.12.2020 16:00 (Sob)
5.12.2020 16:00 (Sob)
62.
5.12.2020 16:00 (Sob)
STK Lokomotíva Košice 0
62. 5.12.2020 16:00 (Sob)
5.12.2020 16:00 (Sob)
63.
5.12.2020 16:00 (Sob)
STO Valča 0
63. 5.12.2020 16:00 (Sob)
5.12.2020 16:00 (Sob)
64.
5.12.2020 16:00 (Sob)
ŠKST Ružomberok B 0
64. 5.12.2020 16:00 (Sob)
5.12.2020 16:00 (Sob)
5.12.2020 16:00 (Sob)
66.
5.12.2020 16:00 (Sob)
MSK Čadca B 0
66. 5.12.2020 16:00 (Sob)
7. kolo
týždeň neurčený
dátum neurčený
dátum neurčený
68.
dátum neurčený
TJ STO Nižná B 0
68. dátum neurčený
dátum neurčený
69.
dátum neurčený
STK Lokomotíva Košice 0
69. dátum neurčený
dátum neurčený
70.
dátum neurčený
ŠKST Ružomberok B 0
70. dátum neurčený
dátum neurčený
71.
dátum neurčený
MSK Čadca B 0
71. dátum neurčený
dátum neurčený
72.
dátum neurčený
TJ Lokomotíva Vrútky 0
72. dátum neurčený
8. kolo
týždeň neurčený
dátum neurčený
73.
dátum neurčený
STK Sokol Stránske 0
73. dátum neurčený
dátum neurčený
dátum neurčený
75.
dátum neurčený
ŠKST Energodata Žilina 0
75. dátum neurčený
dátum neurčený
76.
dátum neurčený
MSK Čadca B 0
76. dátum neurčený
dátum neurčený
77.
dátum neurčený
STO Valča 0
77. dátum neurčený
dátum neurčený
78.
dátum neurčený
ŠKST Ružomberok B 0
78. dátum neurčený
dátum neurčený
79.
dátum neurčený
TJ Lokomotíva Vrútky 0
79. dátum neurčený
dátum neurčený
dátum neurčený
81.
dátum neurčený
MSK Čadca B 0
81. dátum neurčený
dátum neurčený
82.
dátum neurčený
ŠKST Energodata Žilina 0
82. dátum neurčený
dátum neurčený
83.
dátum neurčený
ŠKST Ružomberok B 0
83. dátum neurčený
dátum neurčený
84.
dátum neurčený
STO Valča 0
84. dátum neurčený
9. kolo
týždeň neurčený
dátum neurčený
85.
dátum neurčený
STO Valča 0
85. dátum neurčený
dátum neurčený
86.
dátum neurčený
ŠKST Ružomberok B 0
86. dátum neurčený
dátum neurčený
87.
dátum neurčený
ŠKST Michalovce B 0
87. dátum neurčený
dátum neurčený
88.
dátum neurčený
STK Lokomotíva Košice 0
88. dátum neurčený
dátum neurčený
89.
dátum neurčený
MSTK Tvrdošín 0
89. dátum neurčený
dátum neurčený
dátum neurčený
91.
dátum neurčený
ŠKST Ružomberok B 0
91. dátum neurčený
dátum neurčený
92.
dátum neurčený
STO Valča 0
92. dátum neurčený
dátum neurčený
dátum neurčený
94.
dátum neurčený
ŠKST Michalovce B 0
94. dátum neurčený
dátum neurčený
95.
dátum neurčený
TJ STO Nižná B 0
95. dátum neurčený
dátum neurčený
10. kolo
týždeň neurčený
dátum neurčený
97.
dátum neurčený
STK Sokol Stránske 0
97. dátum neurčený
dátum neurčený
98.
dátum neurčený
TJ Lokomotíva Vrútky 0
98. dátum neurčený
dátum neurčený
99.
dátum neurčený
AŠK Mária Huta 0
99. dátum neurčený
dátum neurčený
dátum neurčený
101.
dátum neurčený
ŠKST Energodata Žilina 0
101. dátum neurčený
dátum neurčený
102.
dátum neurčený
MSK Čadca B 0
102. dátum neurčený
dátum neurčený
103.
dátum neurčený
TJ Lokomotíva Vrútky 0
103. dátum neurčený
dátum neurčený
104.
dátum neurčený
STK Sokol Stránske 0
104. dátum neurčený
dátum neurčený
dátum neurčený
106.
dátum neurčený
AŠK Mária Huta 0
106. dátum neurčený
dátum neurčený
107.
dátum neurčený
MSK Čadca B 0
107. dátum neurčený
dátum neurčený
108.
dátum neurčený
ŠKST Energodata Žilina 0
108. dátum neurčený
11. kolo
týždeň neurčený
dátum neurčený
109.
dátum neurčený
ŠKST Energodata Žilina 0
109. dátum neurčený
dátum neurčený
110.
dátum neurčený
MSK Čadca B 0
110. dátum neurčený
dátum neurčený
111.
dátum neurčený
STO Valča 0
111. dátum neurčený
dátum neurčený
dátum neurčený
113.
dátum neurčený
ŠKST Michalovce B 0
113. dátum neurčený
dátum neurčený
114.
dátum neurčený
STK Lokomotíva Košice 0
114. dátum neurčený
dátum neurčený
115.
dátum neurčený
MSK Čadca B 0
115. dátum neurčený
dátum neurčený
dátum neurčený
117.
dátum neurčený
ŠKST Ružomberok B 0
117. dátum neurčený
dátum neurčený
118.
dátum neurčený
STO Valča 0
118. dátum neurčený
dátum neurčený
119.
dátum neurčený
STK Lokomotíva Košice 0
119. dátum neurčený
dátum neurčený
120.
dátum neurčený
ŠKST Michalovce B 0
120. dátum neurčený
12. kolo
týždeň neurčený
dátum neurčený
121.
dátum neurčený
STK Sokol Stránske 0
121. dátum neurčený
dátum neurčený
dátum neurčený
123.
dátum neurčený
MSTK Tvrdošín 0
123. dátum neurčený
dátum neurčený
124.
dátum neurčený
TJ STO Nižná B 0
124. dátum neurčený
dátum neurčený
125.
dátum neurčený
AŠK Mária Huta 0
125. dátum neurčený
dátum neurčený
126.
dátum neurčený
STK Stará Ľubovňa/Jakubany 0
126. dátum neurčený
dátum neurčený
127.
dátum neurčený
TJ Lokomotíva Vrútky 0
127. dátum neurčený
dátum neurčený
128.
dátum neurčený
STK Sokol Stránske 0
128. dátum neurčený
dátum neurčený
129.
dátum neurčený
TJ STO Nižná B 0
129. dátum neurčený
dátum neurčený
130.
dátum neurčený
MSTK Tvrdošín 0
130. dátum neurčený
dátum neurčený
dátum neurčený
132.
dátum neurčený
AŠK Mária Huta 0
132. dátum neurčený
Bohatý výber a nízke ceny pre radosť z víťazstiev - Profittsport.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk