BA TT NR TN BB ZA PO KE
1. kolo
týždeň 40/2020
2.10.2020 17:00 (Pia)
Konečný Šereda
1.
2.10.2020 17:00 (Pia)
STJ Družba Bardejov 6
wo
4 1.PPC Fortuna Kežmarok
Konečný Šereda
1. 2.10.2020 17:00 (Pia)
Konečný Šereda
17.10.2020 16:00 (Sob)
Pozor zmena dátumu
2.
17.10.2020 16:00 (Sob)
MSK Čadca 0
wo
0 TJ STO Nižná
Pozor zmena dátumu
2. 17.10.2020 16:00 (Sob)
Pozor zmena dátumu
2.10.2020 19:00 (Pia)
Konečný Šereda
3.
2.10.2020 19:00 (Pia)
STK FUNSTAR Topoľčany 6
wo
4 ŠK PARA TT Hlohovec
Konečný Šereda
3. 2.10.2020 19:00 (Pia)
Konečný Šereda
2.10.2020 17:00 (Pia)
Konečný Šereda
4.
2.10.2020 17:00 (Pia)
TJ Geológ Rožňava 6
wo
4 ŠKST Ružomberok
Konečný Šereda
4. 2.10.2020 17:00 (Pia)
Konečný Šereda
2.10.2020 18:00 (Pia)
Konečný Šereda
5.
2.10.2020 18:00 (Pia)
TJ Gasto Galanta 2
wo
6 SK Vydrany
Konečný Šereda
5. 2.10.2020 18:00 (Pia)
Konečný Šereda
2.10.2020 18:00 (Pia)
Konečný Šereda
6.
2.10.2020 18:00 (Pia)
VSTK Vranov 5
wo
5 ŠKST Michalovce
Konečný Šereda
6. 2.10.2020 18:00 (Pia)
Konečný Šereda
2. kolo
týždeň 41/2020
9.10.2020 17:00 (Pia)
Konečný Šereda
7.
9.10.2020 17:00 (Pia)
STJ Družba Bardejov 6
wo
1 VSTK Vranov
Konečný Šereda
7. 9.10.2020 17:00 (Pia)
Konečný Šereda
9.10.2020 18:00 (Pia)
Predbežný Harabin
8.
9.10.2020 18:00 (Pia)
1.PPC Fortuna Kežmarok 4
wo
6 ŠKST Michalovce
Predbežný Harabin
8. 9.10.2020 18:00 (Pia)
Predbežný Harabin
17.10.2020 11:00 (Sob)
Pozor zmena dátumu
9.
17.10.2020 11:00 (Sob)
MSK Čadca 0
wo
0 TJ Gasto Galanta
Pozor zmena dátumu
9. 17.10.2020 11:00 (Sob)
Pozor zmena dátumu
9.10.2020 17:00 (Pia)
Konečný Šereda
10.
9.10.2020 17:00 (Pia)
TJ STO Nižná 2
wo
6 SK Vydrany
Konečný Šereda
10. 9.10.2020 17:00 (Pia)
Konečný Šereda
30.10.2020 19:00 (Pia)
Pozor zmena dátumu
11.
30.10.2020 19:00 (Pia)
STK FUNSTAR Topoľčany 0
wo
0 TJ Geológ Rožňava
Pozor zmena dátumu
11. 30.10.2020 19:00 (Pia)
Pozor zmena dátumu
30.10.2020 17:00 (Pia)
Pozor zmena dátumu
12.
30.10.2020 17:00 (Pia)
ŠK PARA TT Hlohovec 0
wo
0 ŠKST Ružomberok
Pozor zmena dátumu
12. 30.10.2020 17:00 (Pia)
Pozor zmena dátumu
10.10.2020 10:00 (Sob)
Konečný Šereda
13.
10.10.2020 10:00 (Sob)
STJ Družba Bardejov 2
wo
6 ŠKST Michalovce
Konečný Šereda
13. 10.10.2020 10:00 (Sob)
Konečný Šereda
10.10.2020 10:00 (Sob)
Predbežný Harabin
14.
10.10.2020 10:00 (Sob)
1.PPC Fortuna Kežmarok 3
wo
6 VSTK Vranov
Predbežný Harabin
14. 10.10.2020 10:00 (Sob)
Predbežný Harabin
16.10.2020 18:00 (Pia)
Pozor zmena dátumu
15.
16.10.2020 18:00 (Pia)
MSK Čadca 0
wo
0 SK Vydrany
Pozor zmena dátumu
15. 16.10.2020 18:00 (Pia)
Pozor zmena dátumu
10.10.2020 10:00 (Sob)
Konečný Šereda
16.
10.10.2020 10:00 (Sob)
TJ STO Nižná 6
wo
2 TJ Gasto Galanta
Konečný Šereda
16. 10.10.2020 10:00 (Sob)
Konečný Šereda
31.10.2020 10:00 (Sob)
Pozor zmena dátumu
17.
31.10.2020 10:00 (Sob)
STK FUNSTAR Topoľčany 0
wo
0 ŠKST Ružomberok
Pozor zmena dátumu
17. 31.10.2020 10:00 (Sob)
Pozor zmena dátumu
31.10.2020 10:00 (Sob)
Pozor zmena dátumu
18.
31.10.2020 10:00 (Sob)
ŠK PARA TT Hlohovec 0
wo
0 TJ Geológ Rožňava
Pozor zmena dátumu
18. 31.10.2020 10:00 (Sob)
Pozor zmena dátumu
3. kolo
týždeň 43/2020
23.10.2020 18:00 (Pia)
19.
23.10.2020 18:00 (Pia)
VSTK Vranov 0
19. 23.10.2020 18:00 (Pia)
23.10.2020 18:00 (Pia)
20.
23.10.2020 18:00 (Pia)
ŠKST Michalovce 0
20. 23.10.2020 18:00 (Pia)
23.10.2020 18:00 (Pia)
21.
23.10.2020 18:00 (Pia)
TJ Gasto Galanta 0
21. 23.10.2020 18:00 (Pia)
23.10.2020 18:00 (Pia)
22.
23.10.2020 18:00 (Pia)
SK Vydrany 0
22. 23.10.2020 18:00 (Pia)
23.10.2020 17:00 (Pia)
23.
23.10.2020 17:00 (Pia)
STJ Družba Bardejov 0
23. 23.10.2020 17:00 (Pia)
23.10.2020 18:00 (Pia)
24.
23.10.2020 18:00 (Pia)
1.PPC Fortuna Kežmarok 0
24. 23.10.2020 18:00 (Pia)
24.10.2020 10:00 (Sob)
25.
24.10.2020 10:00 (Sob)
VSTK Vranov 0
25. 24.10.2020 10:00 (Sob)
24.10.2020 10:00 (Sob)
26.
24.10.2020 10:00 (Sob)
ŠKST Michalovce 0
26. 24.10.2020 10:00 (Sob)
24.10.2020 10:00 (Sob)
27.
24.10.2020 10:00 (Sob)
TJ Gasto Galanta 0
27. 24.10.2020 10:00 (Sob)
24.10.2020 10:00 (Sob)
28.
24.10.2020 10:00 (Sob)
SK Vydrany 0
28. 24.10.2020 10:00 (Sob)
24.10.2020 10:00 (Sob)
29.
24.10.2020 10:00 (Sob)
STJ Družba Bardejov 0
29. 24.10.2020 10:00 (Sob)
24.10.2020 10:00 (Sob)
30.
24.10.2020 10:00 (Sob)
1.PPC Fortuna Kežmarok 0
30. 24.10.2020 10:00 (Sob)
4. kolo
týždeň 45/2020
6.11.2020 17:00 (Pia)
31.
6.11.2020 17:00 (Pia)
MSK Čadca 0
31. 6.11.2020 17:00 (Pia)
6.11.2020 17:00 (Pia)
32.
6.11.2020 17:00 (Pia)
TJ STO Nižná 0
32. 6.11.2020 17:00 (Pia)
6.11.2020 19:00 (Pia)
33.
6.11.2020 19:00 (Pia)
STK FUNSTAR Topoľčany 0
33. 6.11.2020 19:00 (Pia)
6.11.2020 17:00 (Pia)
34.
6.11.2020 17:00 (Pia)
ŠK PARA TT Hlohovec 0
34. 6.11.2020 17:00 (Pia)
6.11.2020 17:00 (Pia)
35.
6.11.2020 17:00 (Pia)
TJ Geológ Rožňava 0
35. 6.11.2020 17:00 (Pia)
6.11.2020 18:00 (Pia)
36.
6.11.2020 18:00 (Pia)
ŠKST Ružomberok 0
36. 6.11.2020 18:00 (Pia)
7.11.2020 10:00 (Sob)
37.
7.11.2020 10:00 (Sob)
MSK Čadca 0
37. 7.11.2020 10:00 (Sob)
7.11.2020 10:00 (Sob)
38.
7.11.2020 10:00 (Sob)
TJ STO Nižná 0
38. 7.11.2020 10:00 (Sob)
7.11.2020 10:00 (Sob)
39.
7.11.2020 10:00 (Sob)
STK FUNSTAR Topoľčany 0
39. 7.11.2020 10:00 (Sob)
7.11.2020 10:00 (Sob)
40.
7.11.2020 10:00 (Sob)
ŠK PARA TT Hlohovec 0
40. 7.11.2020 10:00 (Sob)
7.11.2020 10:00 (Sob)
41.
7.11.2020 10:00 (Sob)
TJ Geológ Rožňava 0
41. 7.11.2020 10:00 (Sob)
7.11.2020 10:00 (Sob)
42.
7.11.2020 10:00 (Sob)
ŠKST Ružomberok 0
42. 7.11.2020 10:00 (Sob)
5. kolo
týždeň 47/2020
20.11.2020 18:00 (Pia)
43.
20.11.2020 18:00 (Pia)
VSTK Vranov 0
43. 20.11.2020 18:00 (Pia)
20.11.2020 18:00 (Pia)
44.
20.11.2020 18:00 (Pia)
ŠKST Michalovce 0
44. 20.11.2020 18:00 (Pia)
20.11.2020 17:00 (Pia)
45.
20.11.2020 17:00 (Pia)
STJ Družba Bardejov 0
45. 20.11.2020 17:00 (Pia)
20.11.2020 18:00 (Pia)
46.
20.11.2020 18:00 (Pia)
1.PPC Fortuna Kežmarok 0
46. 20.11.2020 18:00 (Pia)
20.11.2020 17:00 (Pia)
47.
20.11.2020 17:00 (Pia)
MSK Čadca 0
47. 20.11.2020 17:00 (Pia)
20.11.2020 17:00 (Pia)
48.
20.11.2020 17:00 (Pia)
TJ STO Nižná 0
48. 20.11.2020 17:00 (Pia)
21.11.2020 10:00 (Sob)
49.
21.11.2020 10:00 (Sob)
VSTK Vranov 0
49. 21.11.2020 10:00 (Sob)
21.11.2020 10:00 (Sob)
50.
21.11.2020 10:00 (Sob)
ŠKST Michalovce 0
50. 21.11.2020 10:00 (Sob)
21.11.2020 10:00 (Sob)
51.
21.11.2020 10:00 (Sob)
STJ Družba Bardejov 0
51. 21.11.2020 10:00 (Sob)
21.11.2020 10:00 (Sob)
52.
21.11.2020 10:00 (Sob)
1.PPC Fortuna Kežmarok 0
52. 21.11.2020 10:00 (Sob)
21.11.2020 10:00 (Sob)
53.
21.11.2020 10:00 (Sob)
MSK Čadca 0
53. 21.11.2020 10:00 (Sob)
21.11.2020 10:00 (Sob)
54.
21.11.2020 10:00 (Sob)
TJ STO Nižná 0
54. 21.11.2020 10:00 (Sob)
6. kolo
týždeň 49/2020
4.12.2020 19:00 (Pia)
55.
4.12.2020 19:00 (Pia)
STK FUNSTAR Topoľčany 0
55. 4.12.2020 19:00 (Pia)
4.12.2020 17:00 (Pia)
56.
4.12.2020 17:00 (Pia)
ŠK PARA TT Hlohovec 0
56. 4.12.2020 17:00 (Pia)
4.12.2020 17:00 (Pia)
57.
4.12.2020 17:00 (Pia)
TJ Geológ Rožňava 0
57. 4.12.2020 17:00 (Pia)
4.12.2020 18:00 (Pia)
58.
4.12.2020 18:00 (Pia)
ŠKST Ružomberok 0
58. 4.12.2020 18:00 (Pia)
4.12.2020 18:00 (Pia)
59.
4.12.2020 18:00 (Pia)
TJ Gasto Galanta 0
59. 4.12.2020 18:00 (Pia)
4.12.2020 18:00 (Pia)
60.
4.12.2020 18:00 (Pia)
SK Vydrany 0
60. 4.12.2020 18:00 (Pia)
5.12.2020 10:00 (Sob)
61.
5.12.2020 10:00 (Sob)
STK FUNSTAR Topoľčany 0
61. 5.12.2020 10:00 (Sob)
5.12.2020 10:00 (Sob)
62.
5.12.2020 10:00 (Sob)
ŠK PARA TT Hlohovec 0
62. 5.12.2020 10:00 (Sob)
5.12.2020 10:00 (Sob)
63.
5.12.2020 10:00 (Sob)
TJ Geológ Rožňava 0
63. 5.12.2020 10:00 (Sob)
5.12.2020 10:00 (Sob)
64.
5.12.2020 10:00 (Sob)
ŠKST Ružomberok 0
64. 5.12.2020 10:00 (Sob)
5.12.2020 10:00 (Sob)
65.
5.12.2020 10:00 (Sob)
TJ Gasto Galanta 0
65. 5.12.2020 10:00 (Sob)
5.12.2020 10:00 (Sob)
66.
5.12.2020 10:00 (Sob)
SK Vydrany 0
66. 5.12.2020 10:00 (Sob)
Bohatý výber a nízke ceny pre radosť z víťazstiev - Profittsport.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk