BA TT NR TN BB ZA PO KE

Rozpis mužstva

1. kolo
týždeň 40/2020
4.10.2020 10:00 (Ned)
7.
4.10.2020 10:00 (Ned)
STK Devínska Nová Ves 0
4.10.2020 10:00 (Ned)
8.
4.10.2020 10:00 (Ned)
TTC Nové Zámky 0
2. kolo
týždeň 45/2020
8.11.2020 10:00 (Ned)
8.11.2020 10:00 (Ned)
25.
8.11.2020 10:00 (Ned)
STK Lučenec 0
8.11.2020 10:00 (Ned)
30.
8.11.2020 10:00 (Ned)
ŠKST Ružomberok 0
3. kolo
týždeň 49/2020
6.12.2020 10:00 (Ned)
32.
6.12.2020 10:00 (Ned)
ŠKST Topoľčany 0
6.12.2020 10:00 (Ned)
6.12.2020 10:00 (Ned)
4. kolo
týždeň neurčený
dátum neurčený
59.
dátum neurčený
STK Devínska Nová Ves 0
dátum neurčený
dátum neurčený
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk