BA TT NR TN BB ZA PO KE

Rozpis mužstva:

1. kolo
|
týždeň 40 - 2018
6. 1.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
2. kolo
|
týždeň 41 - 2018
12. 10.10.2018 18:30 (Str)
Predbežný Cibula
3. kolo
|
týždeň 42 - 2018
17. 17.10.2018 18:00 (Str)
Konečný Cibula
4. kolo
|
týždeň 43 - 2018
22. 24.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
5. kolo
|
týždeň 45 - 2018
27. 5.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
6. kolo
|
týždeň 46 - 2018
32. 14.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
7. kolo
|
týždeň 47 - 2018
37. 22.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
8. kolo
|
týždeň 48 - 2018
46. 13.9.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
9. kolo
|
týždeň 49 - 2018
52. 3.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
10. kolo
|
týždeň 50 - 2018
59. 12.12.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
11. kolo
|
týždeň 51 - 2018
65. 17.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
12. kolo
|
týždeň 2 - 2019
72. 9.1.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
13. kolo
|
týždeň 3 - 2019
78. 14.1.2019 17:30 (Pon)
Konečný Cibula
14. kolo
|
týždeň 4 - 2019
83. 23.1.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
15. kolo
|
týždeň 5 - 2019
88. 30.1.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
16. kolo
|
týždeň 6 - 2019
93. 6.2.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
17. kolo
|
týždeň 7 - 2019
98. 11.2.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
18. kolo
|
týždeň 8 - 2019
103. 20.2.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
19. kolo
|
týždeň 10 - 2019
112. 20.9.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
20. kolo
|
týždeň 11 - 2019
118. 13.3.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
21. kolo
|
týždeň 12 - 2019
125. 19.3.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
22. kolo
|
týždeň 15 - 2019
131. 10.4.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula