BA TT NR TN BB ZA PO KE

Súpisky

1. Michal n/O A

Dostál Marián
4 hráči
Dom kultúry, Michal n/O
Sobota 12:00

Lopty: Gewo

Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022

2. Michal n/O B

Dostál Marián
3 hráči
Dom kultúry, Michal n/O
Sobota 13:00

Lopty: Gewo

Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023

3. Skalica

Kubányi Marián
15 hráčov
telocvičňa III. ZŠ, Strážnická ul., Skalica
Sobota 12:00

Lopty: XUSHAOFA

Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023

4. Bojničky

Turoň Jozef
16 hráčov
telocvičňa ZŠ, Bojničky
Sobota 12:00

Lopty: XUSHAOFA

Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2021
Bohatý výber a nízke ceny pre radosť z víťazstiev - Profittsport.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk