BA TT NR TN BB ZA PO KE

Súpisky

1. Michal n/O

Dostál Marián
5 hráčov
Dom kultúry, Michal n/O
Sobota 10:00

Lopty: Gewo

Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023

2. Moravský sv. Ján A

Kmoško Ondrej
9 hráčov
telocvičňa ZŠ, Sekule
Sobota 10:00

Lopty: Joola

Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024

3. Jasl. Bohunice

Mgr. Hulík Radovan
14 hráčov
Športováhala č. 1 na futb. štad., Jasl. Bohunice
Sobota 10:00

Lopty: XUSHAOFA

Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2021

4. Dunajská Streda

Šandal Peter
19 hráčov
telocvičňa ZŠ, Jilemnická, Dun. Streda
Sobota 10:00

Lopty: XUSHAOFA

Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2024

5. Galanta

MVDr. Bartaloš Pavol
12 hráčov
STH, Dom športu, Galanta
Sobota 10:00

Lopty: Joola

Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2020
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024

6. Piešťany-Moravany

Brenessel Daniel
15 hráčov
T-club (pri ihrisku), Ostrov
Sobota 10:00

Lopty: Hanno

Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2025

7. Elastik Trnava

Šujan Ladislav
5 hráčov
tel. ZŠ nám. Učen. tovar. Trnava-Kopánka
Sobota 10:00

Lopty: XUSHAOFA

Platnosť: 30.06.2023
1. BENA JÁN A
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2025

8. Leopoldov

Šantavý Jozef
5 hráčov
STH, Gucmanova 13, Leopoldov
Sobota 10:00

Lopty: Joola

Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Bohatý výber a nízke ceny pre radosť z víťazstiev - Profittsport.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk