BA TT NR TN BB ZA PO KE

Súpisky

1. Dunajská Streda

Šandal Peter
15 hráčov
telocvičňa ZŠ, Jilemnická, Dun. Streda
Sobota 10:00

Lopty: XUSHAOFA

Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022

2. Jasl. Bohunice

RNDr. Gajdoš Karol
14 hráčov
Športováhala č. 1 na futb. štad., Jasl. Bohunice
Sobota 10:00

Lopty: XUSHAOFA

Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023

3. Skalica

Kubányi Marián
15 hráčov
telocvičňa III. ZŠ, Strážnická ul., Skalica
Sobota 10:00

Lopty: XUSHAOFA

Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2020
Platnosť: 30.06.2020
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2020
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023

4. Leopoldov

Šantavý Jozef
7 hráčov
STH, Gucmanova 13, Leopoldov
Sobota 10:00

Lopty: Joola

Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024

5. Piešťany-Moravany

Brenessel Daniel
17 hráčov
T-club (pri ihrisku), Ostrov
Sobota 10:00

Lopty: Hanno

Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024

6. Kúty

Šimek Vladimír
5 hráčov
telocvičňa ZŠ, Kúty
Sobota 10:00

Lopty: XUSHAOFA

Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2022

7. Moravský sv. Ján A

Kmoško Ondrej
9 hráčov
telocvičňa ZŠ, Sekule
Sobota 10:00

Lopty: Joola

Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023

8. Galanta

ing. Karkuš Ivan
4 hráči
STH, Dom športu, Galanta
Sobota 10:00

Lopty: Joola

Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2025
Bohatý výber a nízke ceny pre radosť z víťazstiev - Profittsport.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk