BA TT NR TN BB ZA PO KE

Súpisky

1. Dunajská Streda B

Šandal Peter
18 hráčov
telocvičňa ZŠ, Jilemnická, Dun. Streda
Sobota 11:00

Lopty: XUSHAOFA

Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022

2. Pata

ing. Ševčovič Ľubomír
5 hráčov
telocvičňa ZŠ, Pata
Sobota 10:00

Lopty: XUSHAOFA

Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2025

3. Elastik Trnava

Šujan Ladislav
6 hráčov
tel. ZŠ nám. Učen. tovar. Trnava-Kopánka
Sobota 10:00

Lopty: XUSHAOFA

Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
2. BENA JÁN B
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2025

4. Michal n/O

Dostál Marián
4 hráči
Dom kultúry, Michal n/O
Sobota 10:00

Lopty: XUSHAOFA

Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023

5. Vydrany

MUDr. Kmeť Jozef
4 hráči
Dom kultúry, Vydrany
Sobota 10:00

Lopty: Joola

Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2022

6. Majcichov

RNDr. Kollár Tibor
8 hráčov
telocvičňa ZŠ, Majcichov
Sobota 10:00

Lopty: Joola

Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024

7. Moravský sv. Ján B

Kmoško Ondrej
14 hráčov
telocvičňa ZŠ, Sekule
Sobota 10:00

Lopty: Joola

Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024

8. Bojničky A

Turoň Jozef
15 hráčov
telocvičňa ZŠ Bojničky
Sobota 10:00

Lopty: XUSHAOFA

Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Bohatý výber a nízke ceny pre radosť z víťazstiev - Profittsport.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk