BA TT NR TN BB ZA PO KE

Súpisky

1. Kék Lepkék DS

Tibor Lelkes
6 hráčov
SPTŠ, nám Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
Pondelok 18:00

Lopty: Xushaofa ***

Platnosť: 30.06.2020
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970

2. Hajrá Abony A

VÉGH Tibor
13 hráčov
Kultúrny dom, Veľké Blahovo
Pondelok 18:30

Lopty: Xushaofa ***

Platnosť: 30.06.2020
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 30.06.2020
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 30.06.2020
Platnosť: 30.06.2020
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2020

3. Somorjai Hurrikán

Viola Tibor
9 hráčov
Telocvičňa - ZŠ Mateja Bela - slov., Kláštorná 4, Šamorín
Pondelok 18:00

Lopty: Xushaofa ***

Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970

4. Kincsek

Koprdová Juliana
9 hráčov
SPTŠ, nám Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
Utorok 18:00

Lopty: Xushaofa ***

Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 01.01.1970

5. ŠKST Gabčíkovo A

Heizer František
9 hráčov
ZŠ - maďarská, Gabčíkovo
Štvrtok 18:00

Lopty: Xushaofa ***

Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2020
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 30.06.2020
Platnosť: 01.01.1970

6. Vrakúň A

Ing. Matlák Szilárd
12 hráčov
ZŠ - s vyuč. jaz.maďarským, Školská 204, Vrakúň
Piatok 18:15

Lopty: Xushaofa ***

Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2022

7. TTC - Baka B

Németh Attila
7 hráčov
Telocvičňa ZŠ, Baka
Štvrtok 18:30

Lopty: Xushaofa ***

Platnosť: 30.06.2026
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 01.01.1970

8. Dióspatonyi Farkasok A

SZABÓ Ladislav
15 hráčov
ZŠ - Orechová Potôň
Štvrtok 18:30

Lopty: Xushaofa ***

Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970

9. Pozsonyeperjesi Vitézek

LUŽICA Juraj
9 hráčov
Telocvičňa ZŠ, Novy Rad, Jahodná
Streda 18:15

Lopty: Xushaofa ***

Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 30.06.2020

10. ŠK Trhová Hradská

Papp Ladislav
7 hráčov
Telocvičňa ZŠ, Školská ul, Trhová Hradská
Štvrtok 18:00

Lopty: Xushaofa ***

Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970

11. Kürti Kalózok

NOVOTNÝ Ľudovít
18 hráčov
Viacúčelové kultúrne zariadenie, Farská ul č. 321, Ohrady
Utorok 18:00

Lopty: Xushaofa ***

Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2020
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 30.06.2020
Platnosť: 30.06.2020
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 30.06.2021

12. Dunajská Streda A

POSVANC Alexander
11 hráčov
SPTŠ, nám Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
Pondelok 18:00

Lopty: Xushaofa ***

Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 01.01.1970
Platnosť: 01.01.1970
Bohatý výber a nízke ceny pre radosť z víťazstiev - Profittsport.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk