BA TT NR TN BB ZA PO KE

Súpisky

1. Dun. Streda C

Šandal Peter
15 hráčov
telocvičňa ZŠ, Jilemnická, Dun. Streda
Sobota 11:00

Lopty: XUSHAOFA

Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2022

2. Jasl. Bohunice B

RNDr. Gajdoš Karol
14 hráčov
Športový hala č. 1 na futb. štad., Jasl. Bohunice
Sobota 11:00

Lopty: XUSHAOFA

Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2021

3. Skalica B

Kubányi Marián
15 hráčov
Sobota 11:00

Lopty: XUSHAOFA

Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2020
2. MACH OLAF B
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2025

4. Leopoldov B

Mgr. Pikna Radomír
4 hráči
STH, Gucmanova 13, Leopoldov
Sobota 11:00

Lopty: Joola

Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024

5. Piešťany-Moravany B

Brenessel Daniel
14 hráčov
T-club (pri ihrisku), Ostrov
Sobota 11:00

Lopty: Joola

Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024

6. Galanta C

Somogyi Adrián
8 hráčov
STH, Dom športu, Galanta
Sobota 11:00

Lopty: Joola

Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2020
Platnosť: 30.06.2025
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024

7. Galanta B

Somogyi Adrián
6 hráčov
STH, Dom športu, Galanta
Sobota 11:00

Lopty: Joola

Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024

8. Bojničky B

Turoň Jozef
12 hráčov
telocvičňa ZŠ, Bojničky
Sobota 11:00

Lopty: XUSHAOFA

Platnosť: 30.06.2022
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2023
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2021
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Platnosť: 30.06.2024
Bohatý výber a nízke ceny pre radosť z víťazstiev - Profittsport.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk