BA TT NR TN BB ZA PO KE
0. kolo
týždeň 38/2020
17.9.2020 18:00 (Štv)
Predbežný Ševčovič
1.
17.9.2020 18:00 (Štv)
Vozokany A 7
wo
11 Vozokany B
Predbežný Ševčovič
1. 17.9.2020 18:00 (Štv)
Predbežný Ševčovič
24.9.2020 18:00 (Štv)
Predbežný Ševčovič
2.
24.9.2020 18:00 (Štv)
Vozokany B 12
wo
6 Vozokany A
Predbežný Ševčovič
2. 24.9.2020 18:00 (Štv)
Predbežný Ševčovič
1. kolo
týždeň 39/2020
24.9.2020 18:00 (Štv)
Predbežný Ševčovič
3.
24.9.2020 18:00 (Štv)
Trstice B 16
wo
2 Váhovce A
Predbežný Ševčovič
3. 24.9.2020 18:00 (Štv)
Predbežný Ševčovič
25.9.2020 18:00 (Pia)
Predbežný Ševčovič
4.
25.9.2020 18:00 (Pia)
Jelka C 14
wo
4 Pata C
Predbežný Ševčovič
4. 25.9.2020 18:00 (Pia)
wo
Pata C 4
Predbežný Ševčovič
21.9.2020 18:00 (Pon)
Predbežný Ševčovič
5.
21.9.2020 18:00 (Pon)
Galanta D 7
wo
11 Michal n/O
Predbežný Ševčovič
5. 21.9.2020 18:00 (Pon)
Predbežný Ševčovič
2. kolo
týždeň 40/2020
1.10.2020 18:00 (Štv)
Predbežný Ševčovič
6.
1.10.2020 18:00 (Štv)
Vozokany B 4
wo
14 Galanta D
Predbežný Ševčovič
6. 1.10.2020 18:00 (Štv)
Predbežný Ševčovič
2.10.2020 18:00 (Pia)
Predbežný Ševčovič
7.
2.10.2020 18:00 (Pia)
Michal n/O 17
wo
1 Jelka C
Predbežný Ševčovič
7. 2.10.2020 18:00 (Pia)
wo
Jelka C 1
Predbežný Ševčovič
2.10.2020 18:00 (Pia)
Predbežný Ševčovič
8.
2.10.2020 18:00 (Pia)
Váhovce A 5
wo
13 Pata C
Predbežný Ševčovič
8. 2.10.2020 18:00 (Pia)
wo
Pata C 13
Predbežný Ševčovič
1.10.2020 18:00 (Štv)
Predbežný Ševčovič
9.
1.10.2020 18:00 (Štv)
Trstice B 11
wo
7 Vozokany A
Predbežný Ševčovič
9. 1.10.2020 18:00 (Štv)
Predbežný Ševčovič
3. kolo
týždeň 41/2020
8.10.2020 18:00 (Štv)
Predbežný Ševčovič
10.
8.10.2020 18:00 (Štv)
Vozokany B 6
wo
12 Trstice B
Predbežný Ševčovič
10. 8.10.2020 18:00 (Štv)
Predbežný Ševčovič
9.10.2020 18:00 (Pia)
Predbežný Ševčovič
11.
9.10.2020 18:00 (Pia)
Pata C 6
wo
12 Vozokany A
Predbežný Ševčovič
11. 9.10.2020 18:00 (Pia)
Predbežný Ševčovič
9.10.2020 18:00 (Pia)
Predbežný Ševčovič
12.
9.10.2020 18:00 (Pia)
Michal n/O 17
wo
1 Váhovce A
Predbežný Ševčovič
12. 9.10.2020 18:00 (Pia)
Predbežný Ševčovič
9.10.2020 18:00 (Pia)
Predbežný Ševčovič
13.
9.10.2020 18:00 (Pia)
Jelka C 2
wo
16 Galanta D
Predbežný Ševčovič
13. 9.10.2020 18:00 (Pia)
Predbežný Ševčovič
4. kolo
týždeň 42/2020
16.10.2020 18:00 (Pia)
14.
16.10.2020 18:00 (Pia)
Jelka C 0
14. 16.10.2020 18:00 (Pia)
16.10.2020 18:00 (Pia)
15.
16.10.2020 18:00 (Pia)
Váhovce A 0
15. 16.10.2020 18:00 (Pia)
15.10.2020 18:00 (Štv)
16.
15.10.2020 18:00 (Štv)
Vozokany A 0
16. 15.10.2020 18:00 (Štv)
15.10.2020 18:00 (Štv)
17.
15.10.2020 18:00 (Štv)
Trstice B 0
wo
17. 15.10.2020 18:00 (Štv)
wo
Pata C 0
5. kolo
týždeň 43/2020
22.10.2020 18:00 (Štv)
18.
22.10.2020 18:00 (Štv)
Vozokany B 0
wo
18. 22.10.2020 18:00 (Štv)
wo
Pata C 0
23.10.2020 18:00 (Pia)
19.
23.10.2020 18:00 (Pia)
Michal n/O 0
19. 23.10.2020 18:00 (Pia)
19.10.2020 18:00 (Pon)
20.
19.10.2020 18:00 (Pon)
Galanta D 0
20. 19.10.2020 18:00 (Pon)
23.10.2020 18:00 (Pia)
21.
23.10.2020 18:00 (Pia)
Váhovce A 0
wo
21. 23.10.2020 18:00 (Pia)
wo
Jelka C 0
6. kolo
týždeň 45/2020
6.11.2020 18:00 (Pia)
22.
6.11.2020 18:00 (Pia)
Váhovce A 0
22. 6.11.2020 18:00 (Pia)
5.11.2020 18:00 (Štv)
23.
5.11.2020 18:00 (Štv)
Vozokany A 0
wo
23. 5.11.2020 18:00 (Štv)
wo
Jelka C 0
5.11.2020 18:00 (Štv)
24.
5.11.2020 18:00 (Štv)
Trstice B 0
24. 5.11.2020 18:00 (Štv)
6.11.2020 18:00 (Pia)
25.
6.11.2020 18:00 (Pia)
Pata C 0
25. 6.11.2020 18:00 (Pia)
7. kolo
týždeň 46/2020
12.11.2020 18:00 (Štv)
26.
12.11.2020 18:00 (Štv)
Vozokany B 0
26. 12.11.2020 18:00 (Štv)
9.11.2020 18:00 (Pon)
27.
9.11.2020 18:00 (Pon)
Galanta D 0
wo
27. 9.11.2020 18:00 (Pon)
wo
Pata C 0
12.11.2020 18:00 (Štv)
28.
12.11.2020 18:00 (Štv)
Trstice B 0
wo
28. 12.11.2020 18:00 (Štv)
wo
Jelka C 0
13.11.2020 18:00 (Pia)
29.
13.11.2020 18:00 (Pia)
Váhovce A 0
29. 13.11.2020 18:00 (Pia)
8. kolo
týždeň 2/2021
15.1.2021 18:00 (Pia)
30.
15.1.2021 18:00 (Pia)
Váhovce A 0
30. 15.1.2021 18:00 (Pia)
15.1.2021 18:00 (Pia)
31.
15.1.2021 18:00 (Pia)
Pata C 0
wo
31. 15.1.2021 18:00 (Pia)
wo
Jelka C 0
15.1.2021 18:00 (Pia)
32.
15.1.2021 18:00 (Pia)
Michal n/O 0
32. 15.1.2021 18:00 (Pia)
9. kolo
týždeň 3/2021
18.1.2021 18:00 (Pon)
33.
18.1.2021 18:00 (Pon)
Galanta D 0
33. 18.1.2021 18:00 (Pon)
22.1.2021 18:00 (Pia)
34.
22.1.2021 18:00 (Pia)
Jelka C 0
34. 22.1.2021 18:00 (Pia)
22.1.2021 18:00 (Pia)
35.
22.1.2021 18:00 (Pia)
Pata C 0
35. 22.1.2021 18:00 (Pia)
21.1.2021 18:00 (Štv)
36.
21.1.2021 18:00 (Štv)
Vozokany A 0
36. 21.1.2021 18:00 (Štv)
10. kolo
týždeň 4/2021
28.1.2021 18:00 (Štv)
37.
28.1.2021 18:00 (Štv)
Trstice B 0
37. 28.1.2021 18:00 (Štv)
28.1.2021 18:00 (Štv)
38.
28.1.2021 18:00 (Štv)
Vozokany A 0
wo
38. 28.1.2021 18:00 (Štv)
wo
Pata C 0
29.1.2021 18:00 (Pia)
39.
29.1.2021 18:00 (Pia)
Váhovce A 0
39. 29.1.2021 18:00 (Pia)
25.1.2021 18:00 (Pon)
40.
25.1.2021 18:00 (Pon)
Galanta D 0
wo
40. 25.1.2021 18:00 (Pon)
wo
Jelka C 0
11. kolo
týždeň 5/2021
4.2.2021 18:00 (Štv)
41.
4.2.2021 18:00 (Štv)
Vozokany B 0
wo
41. 4.2.2021 18:00 (Štv)
wo
Jelka C 0
1.2.2021 18:00 (Pon)
42.
1.2.2021 18:00 (Pon)
Galanta D 0
42. 1.2.2021 18:00 (Pon)
5.2.2021 18:00 (Pia)
43.
5.2.2021 18:00 (Pia)
Michal n/O 0
43. 5.2.2021 18:00 (Pia)
5.2.2021 18:00 (Pia)
44.
5.2.2021 18:00 (Pia)
Pata C 0
44. 5.2.2021 18:00 (Pia)
12. kolo
týždeň 6/2021
12.2.2021 18:00 (Pia)
45.
12.2.2021 18:00 (Pia)
Pata C 0
45. 12.2.2021 18:00 (Pia)
11.2.2021 18:00 (Štv)
46.
11.2.2021 18:00 (Štv)
Trstice B 0
46. 11.2.2021 18:00 (Štv)
11.2.2021 18:00 (Štv)
47.
11.2.2021 18:00 (Štv)
Vozokany A 0
47. 11.2.2021 18:00 (Štv)
12.2.2021 18:00 (Pia)
48.
12.2.2021 18:00 (Pia)
Jelka C 0
48. 12.2.2021 18:00 (Pia)
13. kolo
týždeň 7/2021
18.2.2021 18:00 (Štv)
49.
18.2.2021 18:00 (Štv)
Vozokany B 0
49. 18.2.2021 18:00 (Štv)
19.2.2021 18:00 (Pia)
50.
19.2.2021 18:00 (Pia)
Jelka C 0
50. 19.2.2021 18:00 (Pia)
15.2.2021 18:00 (Pon)
51.
15.2.2021 18:00 (Pon)
Galanta D 0
51. 15.2.2021 18:00 (Pon)
19.2.2021 18:00 (Pia)
52.
19.2.2021 18:00 (Pia)
Michal n/O 0
wo
52. 19.2.2021 18:00 (Pia)
wo
Pata C 0
14. kolo
týždeň 8/2021
26.2.2021 18:00 (Pia)
53.
26.2.2021 18:00 (Pia)
Michal n/O 0
53. 26.2.2021 18:00 (Pia)
26.2.2021 18:00 (Pia)
54.
26.2.2021 18:00 (Pia)
Pata C 0
54. 26.2.2021 18:00 (Pia)
26.2.2021 18:00 (Pia)
55.
26.2.2021 18:00 (Pia)
Jelka C 0
55. 26.2.2021 18:00 (Pia)
25.2.2021 18:00 (Štv)
56.
25.2.2021 18:00 (Štv)
Vozokany A 0
56. 25.2.2021 18:00 (Štv)
Bohatý výber a nízke ceny pre radosť z víťazstiev - Profittsport.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk
Kompletný sortiment pre stolný tenis | stolnytenis.sk