BA TT NR TN BB ZA PO KE

Rozpis klubu:

|
týždeň 40 - 2018
5. 3. liga | 4.10.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 41 - 2018
11. 3. liga | 10.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
|
týždeň 42 - 2018
17. 3. liga | 16.10.2018 18:00 (Uto)
Predbežný Cibula
|
týždeň 43 - 2018
23. 3. liga | 23.10.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
|
týždeň 45 - 2018
28. 3. liga | 6.11.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
|
týždeň 46 - 2018
33. 3. liga | 13.11.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
|
týždeň 47 - 2018
38. 3. liga | 20.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
|
týždeň 48 - 2018
43. 3. liga | 29.11.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 49 - 2018
51. 3. liga | 4.12.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
|
týždeň 50 - 2018
58. 3. liga | 11.12.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
|
týždeň 51 - 2018
64. 3. liga | 20.12.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 2 - 2019
71. 3. liga | 7.1.2019 18:15 (Pon)
Konečný Grega
|
týždeň 3 - 2019
77. 3. liga | 15.1.2019 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
|
týždeň 4 - 2019
83. 3. liga | 22.1.2019 18:00 (Uto)
Konečný Grega
|
týždeň 5 - 2019
89. 3. liga | 31.1.2019 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 6 - 2019
94. 3. liga | 6.2.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
|
týždeň 7 - 2019
99. 3. liga | 13.2.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
|
týždeň 8 - 2019
104. 3. liga | 19.2.2019 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
|
týždeň 10 - 2019
109. 3. liga | 8.3.2019 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
|
týždeň 11 - 2019
117. 3. liga | 12.3.2019 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
|
týždeň 12 - 2019
124. 3. liga | 18.3.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 15 - 2019
130. 3. liga | 27.3.2019 18:00 (Str)
Konečný Cibula